VESTFOLD FYLKESKOMMUNE

Strategisk plan.

Graphic Design
2012
Stragisk plan
Videregående skole
Strategiske planer kan lett bli tunge og uoversiktelige. Vestfold Fylkeskommune valgte derfor å legge inn et stykke kommunikasjonsarbeid både i navnet og presentasjonen av sin plan for videregående skoler. Opplegget ble godt mottat. Fargene, overskriftene og inndelingene gjorde stoffet mer tilgjengelig.
Back to Top