NORGES BYGDEKVINNELAG

Profilering, omdømmebygging, medlemsverving

Advertising
2012
Moderne møteplass
For fjorten tusen medlemmer.
Bygdekvinnelaget er en moderne møteplass og pådriver for levende bygder. Opptatt av sosiale tiltak i bygdene og forkjemper for kvinners økonomiske og sosiale rettigheter. I dag er Bygdekvinnelagene en av landets viktigste formidlere og bevarere av norske mattradisjoner og sunn matglede. Organisasjonen har 14 000 medlemmer i over 500 lokallag og 18 fylkeslag.
En viktig del av kommunikasjonen er å vise at Bygdekvinnelaget er en moderne møteplass for viktige tradisjoner og verdier.
Back to Top