AVIS I SKOLEN

Valghefter til undervisningen i norsk skole.

Editorial Design
2012
Undervisningsmateriell
Valghefter

Avis i Skolen arbeider for at barn og unge skal bli aktive brukere og bevisste avislesere. Målet er å stimulere elevenes leseferdigheter, interesse for samfunnsspørsmål og medvirkning i demokratiske prosesser.
AiS samarbeider med lærere, skoler og offentlige myndigheter om kurs, veiledning og undervisningsmateriell.
Ett av tilbudene er elevhefter i forbindelse med stortings-, kommune- og fylkestingsvalgene.


Back to Top