AGGREKO

Brosjyre for lastbanker.

Graphic Design
2012
Verden største
Generatorer og lastbanker
Aggreko er verdens største selskap innen utleie av utstyr og systemer for midlertidig strøm, lastbanker og temperaturkontroll. Med nesten 4000 ansatte, fordelt på 148 steder i 34 land, er de strategisk lokalisert
nær de viktige markedene. I Norge er olje- og gassvirksomheten og verftene de største kundene. Lastbanker er ett av produktene. De bruker du når du f.eks. skal teste effekten på en stor strømgenerator.
Back to Top